Patiënttevredenheid

Klachten

Doe uw mond open! Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Doe dan uw mond open! Vraag ons om een verhelderend gesprek. Uw tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier deed. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing. We vertrouwen erop dat we gezamenlijk een oplossing kunnen vinden.

Indien we niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u terecht bij een klachtenregeling. Iedere tandarts is verplicht zich aan te sluiten bij een klachtenregeling. Een dergelijke klachtenregeling wordt verzorgd door onze beroepsorganisatie. De Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT). We zijn beiden aangesloten bij de klachtenregeling van de NMT. De regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgaanbieder stelt. Aan de klachtenregeling zijn geen kosten verbonden.