Nieuws

Sinds 14 december 2013 is Erik Bertens tandarts-gnatholoog, erkend door de NVGPT, De Nederlandse Vereniging voor Gnatholgie en Prothetische tandheelkunde.

Er zijn op dit moment in Nederland ( 2014 ) ongeveer 55 tandarts-gnathologen.

De titel tandarts-gnatholoog wordt in het algemeen verkregen door, na de tandheelkunde studie, nog een 3 jarige opleiding tot tandarts-gnatoloog te volgen.

Bij Erik Bertens is de erkenning anders verlopen. Hij heeft namelijk de erkenning gekregen door zijn aantoonbare kennis en vaardigheden op het gebied van de gnatholgie voor te leggen aan een zware commissie. Zijn jarenlange ervaring als docent op de universiteit en de behaalde behandelresultaten en kennis heeft de commissie "Consilium Gnathologicum" doen besluiten om bij Erik Bertens over te gaan tot erkenning als tandarts-gnatholoog.