Endodontolgie

De  wortelkanaalbehandeling (zenuwbehandeling).


In tandartspraktijk Bertens-Ruffino wordt deze behandeling met de modernste apparatuur en materialen uitgevoerd (o.a. een operatiemicroscoop en ultrasoon apparatuur). Deze behandeling wordt door de tandarts een endodontische behandeling genoemd. De behandeling wordt altijd met een verdoving uitgevoerd. Hierdoor is de kans op pijn tijdens de behandeling klein. Alleen in het geval van een acute ontsteking (een dikke wang) of een abces kan het soms moeilijk zijn geheel pijnloos te behandelen. 

 Het ontstaan


Een tand of kies bestaat uit glazuur, dentine (tandbeen), pulpakamer
(zenuwholte) en wortelkanaal. De laatste twee worden samen pulpa genoemd en hierin bevindt zich (in een gezonde situatie) pulpaweefsel (bloedvaten en zenuwweefsel). In een gezonde situatie reageert een kies normaal op koude- en warmteprikkels.

 
Als er een gat in een kies ontstaat (tandbederf of wel cariës) dan kan een zenuw geïrriteerd raken. Deze irritatie kan in de meeste gevallen worden verholpen door een vulling te maken in de kies.
 
 

Om verschillende redenen kan, nadat een vulling is gemaakt, de irritatie van de zenuw nog aanwezig zijn. Is de irritatie nog omkeerbaar dan kan soms afgewacht worden. Is de zenuw ernstig ontstoken, dan zal er een zenuwbehandeling ofwel wortelkanaalbehandeling plaats moeten vinden.
Als de cariës niet behandeld wordt, zal de zenuw vroeg of laat ontstoken raken. De zenuw kan ook na een irritatie afsterven. Dit kan soms gebeuren zonder dat er klachten zijn. In deze situatie is ook een endodontische behandeling noodzakelijk als de tand of kies behouden kan blijven.

 

De behandeling


De endodontische behandeling vindt altijd met een lokale verdoving plaats.
De kies wordt geïsoleerd met een rubberlapje (cofferdam). Dit wordt gedaan om te zorgen dat er geen speeksel bij mag komen. Tevens kan er dan niets in de keel komen. Daarna wordt er een gat in de kies gemaakt om toegang te krijgen naar de zenuwholte of pulpakamer. De ontstoken zenuw wordt door middel van instrumenten verwijderd. De wortelkanalen zijn verbonden met het kaakbot. Hierdoor kan de ontsteking zich uitbreiden naar het kaakbot. In dit stadium is de ontsteking ook zichtbaar op de röntgenfoto.
 

 
  
De wortelkanalen worden gereinigd met een chlooroplossing. Het is belangrijk dat  zo veel mogelijk bacteriën worden verwijderd uit het wortelkanaal. De tandarts zal proberen de wortel over de hele lengte te reinigen. Dit wordt gedaan met zogenaamde vijltjes. Dit kan met handvijltjes, maar in tandarts praktijk Bertens-Ruffino wordt ook zeer veel gebruik gemaakt van vijltjes in een speciaal hoekstuk. De tandarts zal de wortelkanalen ook met een hoog frequent geluid (ultrasoon) reinigen. Wanneer de kanalen goed schoon zijn, zullen ze gevuld worden met rubberstiften (guttapercha). Dit heeft als doel om geen bacteriën meer in het wortelkanaal toe te laten. Bij het vullen van een wortelkanaal met guttapercha wordt warmte gebruikt.
Hierdoor zal er een compacte vulling ontstaan die de zenuw- of kanaalholte zo goed mogelijk opvult. Het is mogelijk dat u ondanks de verdoving iets voelt. Het is belangrijk om dit te melden, zodat de tandarts kan bijverdoven.

 

De behandeling wordt gedaan met behulp van een operatiemicroscoop. Middels deze vergrotingen is de tandarts in staat om de moeilijk vindbare kanaaltjes op te sporen en te vullen.
  

Behandelduur en napijn


De behandelduur hangt af van het aantal wortelkanalen en of de kanalen goed toegankelijk zijn. De behandelduur van een tand kan variëren van 1 uur tot
1.5 uur. De behandelduur van een kies is variërend van 1.5 uur tot 3 uur.

De napijn kan variëren van helemaal niets tot zeer vervelend. Aanbevolen wordt altijd een pijnstiller te slikken direct na een endodontische behandeling. De napijn wordt meestal minder na 4 dagen tot een week. De napijn kan bestaan uit een tikgevoelige kies en pijn bij bijten. Een heel enkele keer kan er een zwelling ontstaan die na 2-3 dagen weer minder zal worden.

Als u een dikke wang of koorts krijgt na een endodontische behandeling (gebeurt zelden) dan dient u contact op te nemen met tandarts praktijk Bertens-Ruffino. Voor meer informatie kunt u de onderstaande link aanklikken
 
www.tandarts.nl