Gnathologie

Een tandarts-gnatholoog richt zich op de diagnose en behandeling van pijn en problemen met kauwen. Belangrijke onderdelen van zijn werkzaamheden zijn behandeling van kaakklachten en behandeling van gebitsslijtage. Bijvoorbeeld pijnklachten in de kaakgewrichten en kauwspieren, maar ook pijn in het gezicht.
Daarnaast is een tandarts-gnatholoog deskundig op het gebied van een aantal slaapstoornissen, die gerelateerd zijn aan het kauwstelsel. Het kan dan gaan om tandenknarsen en slaapapneu en de tandheelkundige gevolgen daarvan.

Uitgebreide kennis

Iedere tandarts mag problemen vaststellen en behandelen op het gebied van de gnathologie. Een tandarts-gnatholoog heeft echter uitgebreidere kennis en vaardigheden.

Pijn in het kauwstelsel

Patiënten kunnen de volgende klachten ervaren in het hoofd-hals gebied waardoor een consult aan een tandarts-gnatholoog zinvol kan zijn. Pijn in en rondom het oor, net voor het oor. Pijn in de kauwspieren of gewrichten. Het niet goed kunnen eten omdat de mond niet ver genoeg opengaat. Of juist te ver open (hypermobiliteit). Eerst wordt door middel van een uitgebreid functie onderzoek (UFO) indien mogelijk een diagnose gesteld. Vervolgens zal het behandeltraject bepaald worden. Daar chronische pijnen in het hoofdhalsgebied vaak meerdere oorzaken hebben wordt er veel samen gewerkt met kaakchirurgen, KNO artsen, Orofaciaal Fysiotherapeuten, Logopedisten, soms ook Reumatologen en Psychotherapeuten.

Gebitsslijtage

Gebitsslijtage is weefselverlies ontstaan anders dan door caries ( gaatjes). De slijtage kan ontstaan door zuurinwerking (erosie) of door mechanisch trauma, klemmen en knarsen ( attritie). Ook speelt bijvoorbeeld het verkeerd gebruik of verkeerd tijdstip van tandenpoetsen een rol waardoor slijtage kan ontstaan ( abrasie ). De gebitsslijtage wordt gescoord middels een internationale score methode en (zal) kan dan na een gestelde diagnose behandeld worden (indien wenselijk). Soms is het wegnemen van de oorzaak al voldoende en hoeft de gebitsslijtage niet behandeld te worden.